Tin tức

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ nhượng quyền thương mại

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ nhượng quyền thương mại

Xét về góc độ kinh tế, thuế thu nhập cá nhân có tính trung lập cao hơn so với các loại thuế khác vì việc tăng hay giảm thuế thu nhập cá nhân hầu như không kéo theo sự biến đổi về c