Hướng dẫn cách nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng qua mạng

Tờ khai thuế là một văn bản theo mẫu do Bộ Tài chính quy định được doanh nghiệp sử dụng để kê khai các thông tin nhằm xác định số thuế phải nộp. Ngoài việc tham khảo tìm hiểu giá in hóa đơn GTGT, cách khấu trừ thuế giá trị gia tăng, việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng cũng là công việc quan trọng mà cần kế toán cần làm hàng tháng hoặc hàng quý. Trong bài viết sau đây, cách nộp tờ khai thuế thuế giá trị gia tăng qua mạng sẽ được hướng dẫn chi tiết dành cho kế toán đang quan tâm.

1. Cách lập tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT trên phần mềm HTKK

Để nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng, kế toán cần lập tờ khai thuế giá trị gia tăng định dạng XML bằng phần mềm HTKK.

Bước 1: Mở phần mềm HTKK

Mở phần mềm HTKK, đăng nhập vào phần mềm bằng mã số thuế của doanh nghiệp, sau đó chọn Thuế giá trị gia tăng, chọn tiếp Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT).

Bước 2: Chọn loại tờ khai thuế GTGT

Chọn loại tờ khai: Tờ khai tháng hoặc Tờ khai quý, chọn kỳ tính thuế: Tháng, quý, năm (mặc định sẽ là tháng hoặc quý hiện tại), tiếp theo chọn các phụ lục nếu có sau đó chọn Đồng ý.

Bước 3: Nhập thông tin vào tờ khai

Cách ghi các chỉ tiêu trên tờ khai thuế GTGT mẫu 01/GTGT như sau:

Chỉ tiêu (21): Nếu trong kỳ không phát sinh thì tích chọn chỉ tiêu này.

Chỉ tiêu (22) – Số thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang: Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là số thuế đã ghi trên chỉ tiêu [43] của Tờ khai thuế GTGT kỳ trước.

Chỉ tiêu (23) – Giá trị của hàng hóa, dịch vụ mua vào: Số liệu ghi vào mã số này là tổng giá trị HHDV mua vào trong kỳ chưa có thuế GTGT.

Chỉ tiêu (24): Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào.

Chỉ tiêu (25): Số liệu ghi vào mã số này là tổng số tiền thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ (Chỉ nhập phần tiền thuế GTGT đủ điều kiện được khấu trừ).

Chỉ tiêu (26): Tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT.

Chỉ tiêu (29) – Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%: Số liệu ghi vào mã số này là tổng doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất 0%.

Chỉ tiêu (30) và (31), Chỉ tiêu (32) và (33): điền tương tự như chỉ tiêu (29).

Chỉ tiêu (32a) – Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế: Số liệu ghi vào mã số này là tổng Doanh thu của việc bán hàng hóa, dịch vụ không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT.

Chỉ tiêu (37) – Điều chỉnh giảm: Nếu Chỉ tiêu (43) trên tờ khai bổ sung KHBS của kỳ trước là số âm (tức là trong ngoặc) thì bạn nhập số tiền đó vào Chỉ tiêu (37) của kỳ hiện tại.

Chỉ tiêu (38): Điều chỉnh tăng, điền tương tự chỉ tiêu 37 nhưng ngược lại

Chỉ tiêu (40b) chỉ áp dụng đối với trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư thì lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư và phải bù trừ số thuế GTGT của HHDV mua vào sử dụng cho dự án đầu tư với thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Lưu ý: Chỉ tiêu (40): Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì mang tiền thuế đi nộp.

Chỉ tiêu (43): Nếu xuất hiện số tiền ở đây thì phần mềm sẽ tự động chuyển sang Chỉ tiêu (22) của kỳ sau và doanh nghiệp không phải nộp tiền thuế. 

Cách tính thuế thu nhập cá nhân từ nhượng quyền thương mại 

Có được trợ cấp thất nghiệp nếu nghỉ không lương trước khi nghỉ việc?

2. Các bước nộp tờ khai thuế GTGT qua mạng

Bước 1: Truy cập trang thuedientu.gdt.gov.vn bằng trình duyệt Cốc cốc hoặc Google Chrome sau đó chọn mục DOANH NGHIỆP. Tiếp theo chọn mục Đăng nhập.

Bước 2: Đăng nhập vào hệ thống

Kế toán tiến hành đăng nhập bằng cách sử dụng tên đăng nhập là mã số thuế của doanh nghiệp và mật khẩu được cơ quan thuế cấp khi đăng ký khai thuế qua mạng sau đó nhập Mã xác nhận rồi nhấn Đăng nhập.

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, các bạn chọn mục Khai thuế và chọn Nộp tờ khai XML.

Bước 4: Nhấn vào Chọn tệp tờ khai. Tiếp theo, chọn đường dẫn tới vị trí lưu file XML của tờ khai thuế GTGT. Sau đó nhấn Open.

Bước 5: Sau khi tải được file XML tờ khai thuế GTGT lên, nhấn Ký điện tử. Sau đó nhập Số PIN của chữ ký số vào rồi nhấn Chấp nhận. Màn hình hiện lên thông báo Ký tệp tờ khai thành công!.

Bước 6: Nhấn Nộp tờ khai. Sau khi hoàn tất hệ thống sẽ hiển thị danh sách tờ khai XML đã nộp thành công tới cơ quan thuế.

Bước 7: Kiểm tra lại Trạng thái tờ khai được chấp nhận hay không bằng cách chọn mục Tra cứu, chọn Tờ khai. Nếu thấy tờ khai bạn vừa nộp xuất hiện trong kết quả tra cứu thì có nghĩa là đã nộp thành công.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *