Thứ Sáu, Tháng Chín 30
Shadow

Thông tin giấy nộp tiền trên hệ thống thuế điện tử eTax

Khi tiến hành nộp tiền thuế trên hệ thống dịch vụ thuế điện tử eTax, doanh nghiệp cần chú ý phải nhập đầy đủ nội dung thông tin giấy nộp tiền. Vậy nội dung thông tin trong giấy nộp tiền này gồm những gì? Cùng chúng tôi liệt kê cụ thể trong bài viết dưới đây.

-Mã số thuế: hệ thống tự động hiển thị mã số thuế của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa

– Tên người nộp thuế: Hệ thống tự động hiển thị tên người nộp thuế theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.

– Địa chỉ: Hệ thống tự động hiển thị theo thông tin của tài khoản đang đăng nhập và không cho phép sửa.

thuế điện tử eTax

– Thông tin loại tiền: NNT chọn hình thức nộp tiền theo USD hoặc VNĐ

– Đề nghị NH: Hiển thị ngân hàng NNT đã chọn, NNT cũng có thể chọn lại NH

– Trích tài khoản số: Danh sách tài khoản liên kết với ngân hàng của NNT, hệ thống yêu cầu NNT phải chọn một tài khoản cụ thể.

– Tỉnh/TP: Cho phép chọn lại trong danh sách tất cả các tỉnh, thành phố trên cả nước, mặc định lấy theo tỉnh, thành phố của Cơ quan thuế mà NNT trực thuộc, cho phép NNT chọn lại nhưng không được phép để trống.

– Cơ quan quản lý thu: Bao gồm danh sách Cơ quan thu thuộc địa bàn tỉnh, thành phố đã chọn. Hiển thị theo định dạng mã cơ quan thu-tên cơ quan thu.

– Thông tin nơi phát sinh nguồn thu: Căn cứ dựa trên địa bàn hành chính của cơ quan thu và cho phép NNT chọn lại đến Quận/Huyện, Phường/Xã.

– Quận/Huyện: Mặc định lấy theo địa bàn cơ quan thu là Chi cụ. Cho phép NNT chọn trong danh sách Quận/Huyện thuộc địa bàn tỉnh, thành phố của cơ quan thu đã chọn.

https://khoahoccuocsong.net/hoa-don-dien-tu-giup-doanh-nghiep-bat-kip-xu-the/

– Phường/Xã: Cho phép NNT chọn trong danh mục phường/xã thuộc Quận/Huyện đã chọn.

– Chuyển cho KBNN: Danh mục tất cả các kho bạc nhà nước cơ quan thu đã chọn, mặc định lấy theo địa bàn hành chính CQT của NNT, cho phép NNT chọn lại.

– Nộp vào NSNN: Cho phép NNT chọn 1 trong 2 loại tài khoản: Nộp vào NSNN (TK7111), Thu hồi hoàn (TK8993)

– Mở tại NH ủy nhiệm thu: Chọn Ngân hàng nơi KBNN mở tài khoản. Lưu ý trường hợp danh sách Ngân hàng ủy nhiệm thu có ngân hàng trùng với ngân hàng nắm tài khoản của NNT thì NNT nên chọn ngân hàng này để giảm chi phí dịch vụ khi nộp tiền vào NSNN.

– Thông tin loại thuế: Danh sách thuế nội địa hoặc thuế trước bạ.

– Thông tin khác: NNT tích chọn một trong bốn hình thức nộp theo văn bản có thẩm quyền:

+ Kiểm toán nhà nước
+ Thanh tra chính phủ
+ Thanh tra tài chính
+ Cơ quan có thẩm quyền khác
https://khoahoccuocsong.net/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.